ຍິນດີຕ້ອນຮັບເຂົ້າສູ່ລະບົບຖານຂໍ້ມູນ
ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນໂລໂກ້ໄອຍະການ:
ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ພາລະບົດບາດ


ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ແມ່ນອົງການຕິດຕາມກວດກາຂອງລັດ, ມີພາລະບົດບາດຕາມ ແລະ ກວດກາການເຄົາລົບ ແລະ ປະຕິບັດກົດໝາຍ ຂອງບັນດາກະຊວງ, ອົງການທຽບເທົ່າກະຊວງ, ແນວລາວສ້າງຊາດ, ອົງການຈັດຕັ້ງມະຫາຊົນ, ອົງການຈັດຕັ້ງສັງຄົມ, ອົງການປົກຄອງທ້ອງຖິ່ນ, ລັດວິສະຫະກິດ, ພົນລະເມືອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຄວາມຖືກຕ້ອງ, ເປັນອກະພາບ ແລະ ສັ່ງຟ້ອງຜູ້ຖືກຫາຂຶ້ນສານ ຕາມກົດໝາຍ.

ກົດໝາຍວ່າດ້ວຍອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນ ສະບັບປັບປຸງປີ 2017
ລະບົບການຈັດຕັ້ງ


ລະບົບການຈັດຕັ້ງອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນປະກອບດ້ວຍ:

 • ອົງການໄອຍະການ
  • ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
  • ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນຂັ້ນທ້ອງຖິ່ນ
   • ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນພາກ
   • ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນແຂວງ, ນະຄອນຫຼວງ
   • ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນເຂດ
  • ອົງການໄອຍະການທະຫານ

ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດປະກອບດ້ວຍ


 • ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ
  • ຫ້ອງການ
  • ກົມຈັດຕັ້ງ-ພະນັກງານ
  • ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ຝຶກອົບຮົມໄອຍະການ
  • ກົມຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນຄະດີອາຍາ
  • ກົມຕິດຕາມກວດກາການດຳເນີນແພ່ງ
  • ກົມແຜນການ ແລະ ຮ່ວມມືກັບຕ່າງປະເທດ
  • ກົມຕິດຕາມກວດກາຄ້າມຄຸມຂັງ-ດັດສ້າງ
  • ກົມການເງິນ
  • ກົມຕິດຕາມກວດກາທົ່ວໄປ
  • ກົມກວດກາການເຄື່ອນໄຫວຂອງບັນດາກົມ


ການສໍາມະນາລຽກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລາວ ແລະ ອົງການໄອຍະການສູງສຸດ ແຫ່ງ ສ. ສິງກະໂປ

  ຕອນເຊົ້າຂອງວັນທີ 12 ມິຖຸນາ 2019 ທີ່ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ໄດ້ເປີດການສໍາມະນາ ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ອົງການໄອຍະການປະຊາຊົນສູງສຸດ ແຫ່ງ ສປປ ລ...

ອ່ານເພີ່ມເຕີມ
ນິຕິກຳຈາກພາກສ່ວນອື່ນ

ປະເພດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ຊື່ນິຕິກຳ
ຂໍ້ຕົກລົງ 480/ສທ 14 ກຸມພາ 2014

ຂໍ້​ຕົກ​ລົງ ກ່ຽວ​ກັບ​ໂຮງ​ໝໍ​ຊຸ​ມ​ຊົນ ແລະ ໂຮງ​ໝໍ​ນ້ອຍ

ຂໍ້ຕົກລົງ 3202/ກປ 24 ກໍລະກົດ 2019

ຂໍ້ຕົກລົງ ວ່າດ້ວຍການສ້າງ, ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ເຜີຍແຜ່ສະຖິຕິກະສິກຳ (ສະບັບປັບປຸງ)

ລັດຖະດຳລັດ 299/ລບ 4 ກັນຍາ 2019

ດຳລັດ ວ່າດ້ວຍກອງທຶນສົ່ງເສີມວິສາຫະກິດຂະໜາດນ້ອຍ ແລະ ກາງນິຕິກຳ ອອປສ

ປະເພດ ເລກທີ ລົງວັນທີ ຊື່ນິຕິກຳ
ຄຳແນະນຳ 14/ອອປສ.ປກທ.ປກສ 9 ກັນຍາ 2019

ຄຳແນະນຳຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການແບ່ງສິດ ແລະ ໜ້າທີ່ ໃນການດຳເນີຄະດີອາຍາ

ຄຳແນະນຳ 15/ອອປສ.ກຍ.ປກສ 9 ກັນຍາ 2019

ຄຳແນະນຳຮ່ວມ ວ່າດ້ວຍການຫັນເອົາ ພະນັກງານໄອຍະການປະຊາຊົນ ແລະ ພະນັກງານປະຕິບັດຄຳຕັດສິນຂອງສານ ປະຈຳການຢູ່ຄ້າຍຄຸມຂັງ ແລະ ຄ້າຍກັກຂັງຊົ່ວຄາວ

ຄຳແນະນຳ 09/ອອປສ.ຫກ 12 ກຸມພາ 2009

ບົດແນະນຳ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງຜັນຂະຫຍາຍຜົນສຳເລັດຂອງກອງປະຊຸຸມ ວຽກງານໄອຍະການທົ່ວປະເທດ 2008-2009

ກົດໝາຍ

ປະເພດ ລົງວັນທີ ຊື່ນິຕິກຳ
ກົດໝາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ 2019

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍຄວາມປອດໄພຈາກລັງສີ

ກົດໝາຍຂົງເຂດປົກຄອງ ແລະ ຄຸ້ມຄອງລັດ 2019

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍສຳນັກງານຜູ້ຕາງໜ້າ ແຫ່ງ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ປະຈຳຢູ່ຕ່າງປະເທດ

ກົດໝາຍຂົງເຂດເສດຖະກິດ, ວັດທະນະທຳ-ສັງຄົມ 2018

ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍທະນາຄານທຸລະກິດ (ສະບັບປັບປຸງ)
ຈຳນວນເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊນັບແຕ່ວັນທີ 07 ເມສາ 2019 ມີ


2697 ຄັ້ງ
ບົດເພງອົງການໄອຍະການ